Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Bezpieczeństwo państwa Zobacz
Bezpieczeństwo społeczne Zobacz
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni Zobacz
Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie Zobacz
Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej Zobacz
Kryminologia i kryminalistyka Zobacz
Nauka o państwie i prawie Zobacz
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych Zobacz
Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów Zobacz
Organizacja i zarządzanie Zobacz
Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych Zobacz
Psychologia i socjologia Zobacz
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych Zobacz
Zwalczanie przestępczości Zobacz
Zwalczanie terroryzmu Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/